— Noorderpoort IT-opleidingen.

Een nieuwe school voor IT-onderwijs

Op-Scherp-Hogeland-College-Thomas

De opleiding

De IT-opleidingen van Noorderpoort leiden studenten van alle leeftijden op in het ontwikkelen en beveiligen van nieuwe technologieën. Er is een digitale werkplaats, broedplaats en playground voor digitaal vakmanschap in Noord-Nederland.

De uitdaging

Drie onderwijslocaties met elk een eigen focus. Veel potentieel voor vernieuwing, maar het ontbreekt aan een gedeelde strategie en verhaal. Docententeams van de drie locaties willen elkaar beter leren kennen en samen een toekomstvisie ontwikkelen. Hoe kunnen zij samen een sterke identiteit creëren in een snel veranderend onderwijslandschap?

Op-Scherp-Futureproof-deelnemers

De samenwerking met
Op Scherp

Om samenwerking te stimuleren en ideeën te verkennen, stelden we een projectteam samen met vertegenwoordigers van de verschillende locaties. Dit team verkende samen met Op Scherp verschillende oplossingsrichtingen.

Door complexe vraagstukken terug te brengen naar de essentie en door duidelijke deelopdrachten te formuleren, brachten we de beweging op gang vanuit de docenten en hielpen we de docententeams vooruit. Ondanks de verschillen tussen de locaties, ontdekten de docententeams dat ze veel overeenkomsten deelden. Ze begrepen dat hun individuele bijdragen deel uitmaakten van een groter geheel.

Maaike van Kessel, Practor Noorderpoort

'We durven nu te dromen van een nieuwe manier van opleiden met hulp van bedrijven, waarbij studenten de leiding nemen en wij meer een coachende rol hebben. Niet iedereen ziet dit al voor zich, maar het idee heeft in deze visie wel bestendigheid gekregen.'

Het resultaat

Gedurende het proces kreeg vernieuwing de aandacht en ondersteuning die het verdiende. Er ontstond een gezamenlijke visie en een plan met concrete deelopdrachten om de uitdagingen in het volgende schooljaar gezamenlijk aan te pakken.

Op-Scherp-Hogeland-College-Thomas-notities