— Drenthe College ICT.

Kick-off reboot onderwijsvisie

Op-Scherp-Thomas-Drenth-portret-scherp

De opleiding

De ICT-opleidingen van het Drenthe College in Assen en Emmen leiden experts op in IT Systems and Devices. Als er een probleem is met systemen, dan lossen zij het op.

De uitdaging

Veel ideeën, maar te weinig duidelijkheid over de beste weg voorwaarts. ‘Hoe worden we het eens over de toekomst van onze opleiding? Hoe komen we als team tot duidelijke stappen? En hoe vergroten we onze waarde voor de student?’

Op-Scherp-Futureproof-bespreking

'Voor een betere begeleiding van studenten, kwam het team met stappen om de stage-ervaring te optimaliseren. De eerste stap was een stagemodule om studenten beter voor te bereiden op hun stage en om zelfregie in hun leerproces te stimuleren.'

Op-Scherp-Futureproof-publiek

De samenwerking met
Op Scherp

Samen met de opleidingsmanager organiseerden we een krachtige kick-off. Deze middag fungeerde als stevig startpunt en als versneller voor het denkproces.

Op Scherp coachte de taakverdeling, het toewijzen van verantwoordelijkheden en het vaststellen van prioriteiten. Door terug te kijken naar het verleden, het heden te analyseren en te denken aan de toekomst, ontstond een actieplan met twee uitdagingen: samenwerking met bedrijven en de begeleiding en persoonlijke groei van studenten. Dit duidelijke plan stelde het team in staat om deze grote doelen behapbaar te maken en logische, praktische stappen te formuleren.

Het resultaat

Op Scherp hielp het team om de belangrijkste thema’s te identificeren en deze om te zetten in concrete actiepunten.

Op-Scherp-Futureproof-laptop