Diensten

Wij stellen teams binnen bedrijven in staat om beter te begrijpen wat hun klanten ervaren, voelen en beweegt.

Dit doen we door design te introduceren binnen jouw team. Wij faciliteren de kennis en tools die ze nodig hebben om design succesvol in te zetten binnen het bedrijf en om - naast de al aanwezige klantkennis en data - verder te kijken met hun eigen ogen en oren. We leren ze werken en denken op een manier die deze aanvullende klantkennis vertaalt naar een voortdurende, en betere, aansluiting van producten en diensten op wat de klant echt wil. Hiervoor bieden we een startpunt (A) en een vervolg (B) voor de eerste ervaring van het team met design.

Concrete uitkomsten van onze aanpak

Zoeken naar ruwe diamanten (A)

Opstellen van een strijdplan voor een gezamenlijk vertrekpunt met een duidelijk einddoel.

Geven van workshops in design thinking en andere benodigde vaardigheden.

Opzetten en uitvoeren van onder andere contextuele interviews, schaduw oefeningen, en ‘follow me homes’ om te observeren, luisteren, en te leren hoe klanten producten en diensten daadwerkelijk gebruiken en ervaren.

Verwerken van ruwe data uit het onderzoek om concrete inzichten en kansgebieden te vormen.

Slijpen van diamanten (B)

Ontwikkelen en uitwerken van concepten op basis van de kansgebieden die zijn gedefinieerd tijdens het eerste deel (A) van het proces.

Ontwerpen, bouwen, en uitvoeren van experimenten om ideeën en aannames te testen.

Leren van fouten en vanuit deze nieuwe kennis de volgende stap bepalen.

Oefening baart ondernemerschap

Na (A) en (B) zal er een duidelijke nieuwe stap liggen voor het team. Dit zal zeker niet de laatste zijn, maar wel een in de juiste richting. Een stap dichter bij je klant. Het echt omarmen van design voor een weerbaar en wendbaar bedrijf heeft meer tijd nodig. Wij zullen het team (en je bedrijf) hier op de lange termijn in bijstaan.

De manier om klanten te bereiken en te behouden, is via het hart

Om het hart te bereiken, moet je begrijpen - echt begrijpen - wat ze ervaren en beweegt. Alleen dan ontstaan betekenisvolle producten en diensten. Want met begrip kunnen we pas echt iets voor elkaar betekenen.

Laten we praten