Het juiste recept voor vernieuwing.

Dit zijn de 10 types die je in een innovatieteam wil.

DoorThomas Drenth op05 maart 2018
Leestijd5 minuten

Iedere organisatie moet tegenwoordig voortdurend vernieuwen om relevant te blijven en klanten te behouden. Natuurlijk, als het onduidelijk is hoe en wat, wil je niet met je hele organisatie in het diepe springen en de huidige gang van zaken op het spel zetten. Dat is waar het innovatieteam bij komt kijken. Een innovatieteam is een projectgroep bestaande uit mensen van verschillende afdelingen en achtergronden, met het doel om een nieuwe richting te ontdekken en te ontwikkelen voor de eigen organisatie. Misschien ken je het innovatieteam binnen jouw organisatie al in een andere vorm, dat kan natuurlijk.

Één van de belangrijkste eigenschappen van een goed innovatieteam is dat het wordt samengesteld uit verschillende mensen binnen de organisatie. En misschien zelfs wel van buiten de organisatie. Dit zit hem in de kracht van diversiteit. Diversiteit is van groot belang voor een innovatieteam. Mensen zijn vaak bang voor verschillen en de discussie die dit kan opleveren, maar juist in deze discussie ontstaan nieuwe perspectieven en ideeën. Door verschillende achtergronden, vaardigheden, meningen, en perspectieven te combineren wordt innoveren pas echt mogelijk. Dit daagt ons uit om buiten onze eigen bubbel te kijken, van mening te veranderen, en nieuwe dingen te proberen.

Om te helpen bij het samenstellen van een divers en capabel innovatieteam binnen jouw organisatie, heb ik een checklist samengesteld met verschillende persoonlijkheden, eigenschappen, en rollen die belangrijk zijn voor innovatie. Uiteraard zijn er meer soorten mensen te bedenken die van waarde zijn voor een team. Ook kan één persoon meerdere van deze rollen vervullen, zolang deze niet teveel conflicteren. Goed ook, want het ideale innovatieteam bestaat uit ongeveer 6 mensen. Niet te groot dus. En een gelijkmatige verdeling tussen mannen en vrouwen, als het even kan.

De visionair

De visionair is een spontane denker, een creatieveling. Hij of zij heeft de toekomst voor ogen en zijn of haar handen jeuken om deze dromen tot de werkelijkheid te maken. De visionair denkt niet in ‘ja, maar..’, nee, die zegt ‘ja, en..!’ Oftewel hij of zij denkt in mogelijkheden in plaats van obstakels. Als de ideeën eenmaal komen dan houden ze niet meer op.

De facilitator

De facilitator is zorgzaam, iemand die knopen door kan hakken, en een positieve energie uitstraalt. Het is iemand die het beste uit mensen haalt, het tempo hoog houdt, en het innovatieteam vervult van nieuwe energie wanneer ze door een dipje heen moeten. Dit doet hij of zij voornamelijk door een goede groepscultuur in stand te houden. Daarnaast gelooft de facilitator dat als hij of zij goed voor het team zorgt, dat de rest dan vanzelf komt. Daarom zorgt de facilitator dat alles wat het team nodig heeft aanwezig is (denk ook aan — niet onbelangrijk — snacks, materialen, of een tijdschema), dat iedereen op zijn gemak is, en dat het team weet wat het doel is.

De verteller

De verteller is iemand die goed kan luisteren, de essentie uit gesprekken haalt, en deze duidelijk kan verwoorden. Hij of zij is de gezamenlijke stem van het team. Wanneer een discussie of brainstorm van het pad geraakt en het einde even zoek is, grijpt de verteller in met een beknopte samenvatting om iedereen weer op dezelfde pagina te krijgen. Daarnaast komen deze verhalende vaardigheden natuurlijk handig van pas wanneer de ideeën of bevindingen van het team gecommuniceerd moeten worden met de rest van de organisatie of de doelgroep.

Het gevoelsmens

Het gevoelsmens is iemand met een hoog EQ, veel inlevingsvermogen, en iemand die makkelijk en begripvol omgaat met andere mensen. Iemand die in de schoenen gaat staan van je doelgroep en voelt wat zij voelen. Hij of zij benadert alles vanuit het perspectief van de doelgroep. Het liefst is deze persoon iemand die ook dagelijks contact heeft met je doelgroep en weet wat er speelt.

De maker

De maker is een technicus, een knutselaar, een beunhaas. Iemand die van een idee of concept een tastbaar object maakt. Het maakt hem niet uit welke materialen je hem daarvoor geeft. Deze handen bouwen, programmeren, of ontwikkelen het wel. Met zijn of haar technische kennis kan de maker ook vrij makkelijk vertellen wat er allemaal technisch wel- of niet mogelijk is.

De designer

De designer zoekt altijd naar de juiste oplossing voor het juiste probleem. Hij of zij is oplossingsgericht en vraagt net zolang door tot het echte probleem duidelijk is. De designer heeft ervaring met- en kennis van de processen (zoals Design Thinking) die nodig zijn om deze op te lossen. De designer heeft vaker met het innovatie-bijltje gehakt en voelt zich helemaal thuis in het bewandelen van onbekende, onzekere paden.

De business-guru

De business-guru is vooral business-minded, ondernemend, en heeft al meerdere startups, projecten, of initiatieven op zijn of haar naam staan. Denk aan een serial-entrepreneur. Naast de creatieve ideeën en grote doelen kijkt de business-guru vooral of er markt voor is, hoe je het rendabel maakt, en of het waardevol is.

De beslisser

De beslisser is degene die binnen de gehele organisatie verantwoordelijk wordt gehouden voor het succes van het innovatieteam, of die boven het innovatieteam staat als eindverantwoordelijke. Dit betekent dat de beslisser keuzes kan maken die de rest van het team misschien niet mag maken binnen de organisatie. Het is voor het innovatieteam erg belangrijk dat er iemand aanwezig is binnen het team die de verantwoordelijkheid neemt richting de rest van de organisatie. Zodat, wanneer er iets moois uit het team komt, hier ook iets mee gedaan kan worden in de organisatie. — Daarnaast is het belangrijk voor de beslisser om niet de buzzkill te worden. Je wil als beslisser het innovatieteam de organisatie in helpen, niet oude gewoontes je innovatieteam in helpen.

De buitenstaander

De outsider is iemand die er totaal niks mee te maken heeft. Een blik van buitenaf. Hij of zij levert een uniek perspectief en stelt de vragen die niemand anders wil of bedenkt te stellen. De outsider kan over het verloop van een project steeds een andere persoon zijn, om deze stroom aan waardevolle inzichten en vragen gaande te houden.

De netwerker

De netwerker is sociaal, heeft veel connecties, en besteed veel tijd aan zijn netwerk. Als je iets of iemand nodig hebt, dan is er een grote kans dat hij of zij wel iemand kent. Erg handig als je snel stappen wil zetten als team.

Okee, je hebt ze allemaal, maar hoe hou je een team bij elkaar? Daarover meer in dit artikel. De laatste belangrijke vraag voor het selecteren van je team is; zijn ze gemotiveerd? Zet geen mensen in je team die moeten, niet willen, of liever alles bij het oude houden. Niet doen. Die zullen het team (onbewust) tegenhouden. Zet mensen in je innovatieteam die vanuit hun hart werken, dromen, en weten dat ze de wereld zullen veranderen. Dan komt het altijd goed.

 — Thomas Drenth, van Op ScherpUiteraard is dit geen definitieve lijst. Daarnaast zijn het ook maar types, beschrijvingen; neem ze met een korreltje zout. Heb je nog suggesties of aanvullingen voor deze lijst? Stuur ze naar thomas@opscherp.com en laat me weten waarom deze niet zouden mogen ontbreken. — Als een “Rule of thumb”: diversiteit is altijd goed. Advocaten, accountants, psychologen, biologen.. allemaal waardevolle perspectieven om aan je team toe te voegen.