Onze aanpak

Welke stappen kan je als team zetten richting onderwijsvernieuwing?

Samen met MBO’s hebben we een aanpak ontwikkeld, gebaseerd op ‘Design Thinking’; een denk- en werkwijze met uiteenlopende toepassingen in innovatie en ontwikkeling. Het doel van deze aanpak is om docenten zelfstandig te laten werken aan het vernieuwen van hun opleiding en het onderwijs. Het lukt ons om teams te helpen hier in 6 maanden grip op te krijgen. Daarnaast lukt het ons om hiermee een aanzienlijke daling te bewerkstelligen in de werkdruk die docenten ervaren rondom onderwijsvernieuwing.

Visualisatie aanpak onderwijsvernieuwing Op Scherp

1. Omgeving & locals leren kennen

Samen met het team verkennen we het terrein en nemen we de tijd om elkaar te leren kennen. Zo creëren we overzicht, rust, en zetten we een goede basis neer voor verdere samenwerking.

We gaan in op de verschillende aspecten die ons helpen de huidige situatie van het team en de organisatie beter te begrijpen. Daarnaast bieden we inzicht in de mogelijkheden die onze aanpak biedt en beantwoorden vragen van het team over onderwijsvernieuwing.

Na een verkenningssessie heb je het volgende bereikt:

Een (schriftelijke) analyse van de huidige situatie binnen de organisatie, waarmee je een totaalbeeld voor ogen hebt en weer waar je aan moet werken.

Het team heeft inzicht in de mogelijkheden en het is duidelijk of er een klik tussen ons en het team is. Op basis hiervan kan worden bepaald of we van start gaan met het traject.

2. Visualiseren van de top

We helpen het team om door de bomen het bos weer te zien; een duidelijke visie om docenten, opleidingen, en organisatie te verenigen. Iets om voor te vechten.

Een duidelijk beeld van de toekomst van het onderwijs en de gewenste impact bepaalt de richting van het proces, is een bron van energie, en verenigt het team. Deze vormt een basis om vanuit te werken met ambitie en motivatie - de sleutel tot succes. Voor een team dat wil vernieuwen binnen het onderwijs, is het daarom belangrijk om een heldere visie te vormen die door het hele team gedeeld wordt.

Je bereikt het volgende:

Er is een heldere visie op het onderwijs van de toekomst die richting geeft aan het team.

Het team is verenigd rondom een gezamenlijk ambitie, die dient als basis voor een betere samenwerking en gerichter proces.

Duidelijke doelen waar het team mee aan de slag kan om haar visie te realiseren.

Voldoende input om na de sessie een visiedocument vorm te geven dat helpt om keuzes richting anderen te beargumenteren en hen te betrekken.

3. Opzetten van basiskamp

We kijken naar de ruimte voor vernieuwing binnen de organisatie. We zorgen dat er aan de basisvoorwaarden wordt voldaan, zodat het team met goed weer en voorbereid op pad gaat.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden voor succes in onderwijsvernieuwing; de teamdynamiek en de (juiste) omgeving. Als je als team moet werken in een lerend proces, is een cultuur nodig die dit ondersteunt. Je moet kunnen toegeven dat je niet alle antwoorden hebt en er moet ruimte zijn om fouten te maken. Daarnaast is vernieuwing anders dan andere processen binnen een organisatie. Vernieuwing vraagt dan ook om een andere omgeving; los van de gebruikelijke controle en verwachtingen.

Aan het einde heb je het volgende bereikt:

Een (schriftelijke) analyse van de dynamiek in het team en actiepunten om de samenwerking te verbeteren.

Concrete afspraken en oplossingen om de samenwerking en teamcultuur te verbeteren.

Meer openheid in de onderlinge communicatie binnen het team (en tussen team en leidinggevende); een belangrijke stap naar een hechter team en een leukere samenwerking.

Een (schriftelijke) analyse van het innovatieklimaat binnen de organisatie en actiepunten om deze te verbeteren.

Kennis van de voorwaarden die een organisatie moet bieden om een goede omgeving voor vernieuwing te scheppen.

Concrete acties om een omgeving te scheppen die vernieuwing ondersteunt.

4. Basisvaardigheid voor klimmers

We zorgen dat het team de juiste kennis, vaardigheden, en houding bezit om zelf effectief aan de slag te gaan. We bieden ze een eerste ervaring in de praktijk.

Tot vernieuwende en effectieve oplossingen komen in complexe of onbekende situaties zonder antwoord, vraagt om een andere manier van denken en werken: een manier waarin de student en snel leren centraal staan bij het vormen van een oplossing. Voordat het team zelf effectief aan de slag kan hebben ze een nieuw kader nodig. Wij bieden dit kader aan de hand van ‘Design Thinking’ en leren door te doen.

Na de training heb je het volgende bereikt:

Een nieuwe manier om onderwijsvernieuwing uit het hoofd, en in de praktijk te krijgen.

Concrete methoden, handvatten, en tools die het team kan inzetten om hun doelen te bereiken.

Kennis van een manier van werken om effectief te vernieuwen als team. Een werkwijze waarin de student centraal staat, creativiteit een plek krijgt, en oplossingen en ideeën snel getest worden.

In een gecontroleerde omgeving zijn de eerste stappen gezet richting de nieuwe visie.

5. De berg beklimmen

We maken de klim met het team; stap voor stap. We kunnen ze niet dragen, maar wel touwen uitzetten, ondersteunen of adviseren waar nodig, en voorzien van de juiste tools totdat ze zelfstandig verder kunnen klimmen.

Wij geloven dat wanneer docententeams zelfstandig en effectief leren samen te werken aan onderwijsvernieuwing, dit de basis vormt voor flexibel en passend onderwijs. Het aanleren van de houding en vaardigheden die hiervoor nodig zijn vraagt echter tijd; je gaat het pas echt zien als je het door hebt. Om zelfstandig te worden moet het team zelfvertrouwen opbouwen. Hiervoor bieden wij ondersteuning. Zo voorkomen we terugvallen in oude patronen en kunnen we advies bieden terwijl het team zich nog ontwikkelt.

In een coachingstraject krijg je het volgende:

Teams worden begeleid in hun proces naar zelfstandigheid en zelfsturing in onderwijsvernieuwing.

Het team heeft een klankbord waar ze terecht kunnen. Wij zijn bereikbaar voor hulp en advies wanneer het team vastloopt.

Het team wordt regelmatig een spiegel voorgehouden om het leerproces te versnellen en haar doelen te bereiken.

Er is een externe partij die objectief mee kan denken door de juiste vragen te stellen.

Direct meer overzicht en grip, al na de eerste sessie

Al na de eerste sessie ervaren teams meer rust en overzicht, waarna ze in 9/10 gevallen direct meer mogelijkheden zien om in beweging te komen. Weet jij al hoe je grip krijgt op onderwijsvernieuwing? Geef jij leiding aan docententeams of ben je onderdeel van een team en kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Wij helpen je om stappen te zetten met onderwijsvernieuwing.

Zet de eerste stap